BỌ CUỐN

Email: hlpvietnam.gp@gmail.com

BỌ CUỐN

Nhà sản xuất: HLP Việt Nam

Width: 14mm, 15mm, 16mm

Thickness: 0.8 - 1.0 mm

Length: 3cm, 4cm

Bag weight: 25kg/bag

Warranty: 9 months


  • Liên hệ
  • 506

Sản phẩm cùng loại

TÍN - TÂM - CHẤT - NHÂN

KHOÁ ĐAI DÂY COMPOSITE KHOÁ ĐAI DÂY COMPOSITE

Nhà sản xuất: HLP Việt Nam
Width: 16 mm, 19mm, 25mm, 32mm
Length: 3 - 5cm
Diameter: 3.5 - 7mm
Quantity: 250 - 1000child/bin
Material: hard carbon steel
Warranty: 9 months

BỌ KÍN BỌ KÍN

Nhà sản xuất: HLP Việt Nam
Width: 16 mm, 19mm, 32mm
Thickness: 0.8 - 1.0 mm
Length: 3cm, 4cm
Bag weight: 25kg/bag
Warranty: 9 months
 

BỌ GAI BỌ GAI

Nhà sản xuất: HLP Việt Nam
Width: 16 mm, 19mm
Thickness: 0.8 - 1.0 mm
Length: 2.5cm, 3cm
Bag weight: 25kg/bag
Warranty: 9 months

BỌ CHỮ U BỌ CHỮ U

Nhà sản xuất: HLP Việt Nam
Width: 16 mm, 19mm
Thickness: 0.6 - 0.8 mm
Length: 2.5cm, 3cm
Bag weight: 20 - 25kg/bag
Warranty: 9 months

Zalo
Hotline